Samordning av frivilliga initiativ för flyktingar från Ukraina

LÄS MER

Här kan du anmäla ditt intresse för frivilliga insatser inför en möjlig, kommande flyktingström från Ukraina. Det kan exempelvis vara att du har husrum, kläder, hygienartiklar eller annat att erbjuda. Fyll i vilken typ av hjälp du har att erbjuda och dina kontaktuppgifter. Sedan kontaktar vi dig om det blir aktuellt att använda oss av det du har att dela med dig av.

Läs mer i vår samlade information om Ukraina med länk till Migrationsverket som beskriver vad som gäller om du öppnar ditt hem för flyktingar

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kontaktuppgifter
  • Vad kan du hjälpa till med?

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa