Strömsunds hyresbostäder AB: Uppsägning av lägenhet, bilplats och förråd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som hyr lägenhet, bilplats och förråd hos Strömsunds hyresbostäder säga upp ditt hyreskontrakt. Uppsägningstiden är tre månader räknat från månadsskiftet närmast efter det att uppsägningen har skickats in till oss.  

Vid två tillfällen gäller kortare uppsägningstid:

  • När du flyttar till äldreboende (särskilt boende/trygghetsboende) är uppsägningstiden en hel kalendermånad. 
  • Vid dödsfall är uppsägningstiden en hel kalendermånad för personens dödsbo. Du som säger upp lägenheten ska bifoga eller skicka in ett dödsfallsintyg.

Mer information om att flytta ut finns på vår webbplats

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa