Välkommen till Strömsunds kommuns e-tjänsteplattform!

Här finns e-tjänster för invånare, företag och föreningar. Du behöver mobilt BankID för vissa e-tjänster. Har du inte tillgång till mobilt bankID finns möjlighet att använda blankett i stället, kontakta i så fall ansvarig för e-tjänsten.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar i e-tjänsterna behandlar vi enligt dataskyddsförordningen och endast för de ändamål som tjänsterna avser. I respektive e-tjänst finns mer utförlig information.

Om du är missnöjd med hur Strömsunds kommun behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet. 

Mer information om dataskydd på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

 

Tillgänglighetsredogörelse

En redogörelse av eventuella brister i tillgänglighet finns på kommunens webbplats. Där kan du också meddela oss om du upptäcker brister i tillgängligheten i e-tjänsteplattformen.

Till Strömsunds kommuns tillgänglighetsredogörelse