Anmälan om kompostering och eget omhändertagande av visst hushållsavfall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du ska ta hand om en viss del av ditt avfall behöver du göra en anmälan.
Det kan vara:

  • Kompostering av matavfall från hushållet 
  • Eget omhändertagande av latrinavfall/urin 

Avgift

Vi tar ut en avgift för handläggning av din anmälan. Avgiften tas enligt kommunens fastställd taxa.

Din ansökan handläggs i ett annat system

Obs! Miljö- och byggnämnden handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa