Trafikanordningsplan, TA-plan

LÄS MER

Här länkar vi till Swecos externa e-tjänst där entreprenören skickar in en Trafikanordningsplan (TA-plan). Det är en ansökan som visar hur de sätter upp säkerhetsanordningar vid grävning i väg eller gata.

Ansök i god tid

Lämna in ansökan och TA-plan senast sju arbetsdagar före arbetets start. Både grävningstillstånd och TA-plan ska vara godkända av kommunens teknik- och serviceförvaltning innan arbetet får starta.

  Kommunens webbplats: Tillstånd för att gräva och schakta

Extern e-tjänst

Obs! När du klickar på "Starta e-tjänsten" öppnas ett nytt fönster och du lämnar denna webbplats. Om ett ärende skapas i e-tjänsten du länkas till, så kommer du inte kunna följa ditt ärende via våra Mina sidor. Du måste istället logga in i Swecos e-tjänst för att kunna följa ditt ärende, där finns också uppgifter om hur dina personuppgifter hanteras.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Obs! Extern e-tjänst