Ansökan om Trafikanordningsplan, TA-plan

LÄS MER

Om framkomligheten påverkas behöver ni en TA-plan som visar hur ni sätter upp säkerhetsanordningar som säkrar arbetsområdet.

Ansök i god tid

Lämna in ansökan och TA-plan senast sju arbetsdagar före arbetets start.

Information om hur säkerhetsanordningarna ska se ut

Extern e-tjänst

Obs! När du klickar på "Starta e-tjänsten" så lämnar du denna webbplats (e-tjänsten öppnas i nytt fönster). Om ett ärende skapas på webbplatsen som du länkas till, så kommer du inte kunna följa ditt ärende via Mina sidor på denna webbplats. Du måste istället logga in på e-tjänsten som du länkas till, för att kunna följa ditt ärende.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Obs! Extern e-tjänst