Anslag till studie­förbund för folkbildning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kommunen kan ge anslag till studieförbund för folkbildning. Bidragsanslaget ger frihet för studieförbunden att själva forma sina mål och sin verksamhet utifrån dessa ramar. Sista ansökningsdag är 1 maj varje år.

Anslaget delas in in tre delar: Grundanslag, unika deltagare samt förstärkningsanslag till funktionsnedsatta.

Till verksamhetsberättelsen ska studieförbundet bifoga en sammanställning över verksamhetens omfattning i Strömsunds kommun samt en verksamhetsplan för fortsatt verksamhet.

Kontroller kan utföras genom barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen och av kommunrevisionen i samband med revision av barn-, kultur- och utbildningsnämndens verksamhet.

Läs mer om anslag till studieförbund på kommunens webbplats

Ditt ärende handläggs i ett annat system

Obs! Barn- kultur och utbildningsnämnden handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats.

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa