Bygganmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En del åtgärder som inte är bygglovspliktiga kräver en anmälan till miljö- och  byggnämnden. Exempel på åtgärder är att installera en eldstad, bygga en mindre tillbyggnad eller ändra en bärande konstruktion. Du får inte påbörja en anmälningspliktig åtgärd innan nämnden har gett ett startbesked.

Här kan du läsa mer om vilka byggåtgärder som kräver en anmälan

Avgiften för bygganmälan debiterar vi dig enligt kommunens fastställda taxa.

Ditt ärende handläggs i ett annat system

Obs! Miljö- och byggnämnden handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa