Felanmälan och lämna synpunkter

LÄS MER

Här kan du både göra felanmälan och lämna beröm, förslag eller övriga synpunkter på kommunens verksamhet. Du kan välja att vara anonym, men vill du ha återkoppling lämnar du dina kontaktuppgifter.

Din felanmälan eller synpunkt skickas till berörd verksamhet och har du valt att inte vara anonym får du besked om vad som händer i ditt ärende.

Ditt ärende handläggs i ett annat system

Obs!  Kommunen handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats.

Felanmälan – när du upptäcker något som är fel

När något är fel på kommunens gator, park, lekplatser och vägbelysning, i kommunens lokaler och fastigheter eller på kommunens vattenleverans är det viktigt att du anmäler det.

Läs om felanmälan på kommunens webbplats

Synpunkter – när du vill hjälpa oss att bli bättre

Lämna beröm, klagomål, förslag till förbättringar eller andra synpunkter på våra verksamheter, tjänster och dagliga service. Dina synpunkter är värdefulla då det hjälper oss att utveckla och förbättra oss!

Läs om synpunkter på kommunens webbplats

Medborgarförslag – när du vill delta i kommunens utveckling

Alla som är folkbokförda i Strömsunds kommun kan lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Det ger dig möjlighet att påverka och förbättra den kommunala verksamheten.

Till e-tjänsten Medborgarförslag

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system, till exempel Skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa