Parkeringstillstånd för funktionsnedsatta

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Parkeringstillstånd ska underlätta parkering för dig som är funktionsnedsatt och har stora svårigheter att förflytta dig till och från ditt fordon. Du kan inte beviljas tillstånd om din funktionsnedsättning är tillfällig.  

Ansökan om parkeringstillstånd gör du via e-tjänsten. Du behöver också skicka in följande bilagor:

  • Läkarintyg ifyllt av legitimerad läkare (kan bifogas i e-tjänsten)
  • Körkortsfoto och din underskrift

Vi påbörjar handläggning av ditt ärende så snart din ansökan är komplett med bilagor.

 Mer information om parkeringstillstånd finns på vår webb

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa