Administrationsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Föreningar som har verksamhet för barn och ungdomar i kommunen kan ansöka om administrationsbidrag. Bidraget grundar sig på antalet medlemmar i åldern 7 till 25 år. Ansökan kan göras löpande under året.

För att kunna söka bidraget ska följande punkter vara uppfyllda. Föreningen ska:

  • Ha antagit stadgar och ha en demokratiskt vald styrelse.
  • Ha verksamhet för barn och ungdomar inom kommunen.
  • Ha minst tio medlemmar i åldern 7 till 25 år som är skrivna i kommunen.
  • Bedriva alkohol- och drogfria aktiviteter.
  • Varje år skicka in kopia på verksamhets- och revisionsberättelse samt balansräkning till kultur- och fritidsavdelningen.
  • Vara registrerad hos Strömsunds kommun.

Läs mer om administrationsbidraget på kommunens webb

Ditt ärende handläggs i ett annat system

Obs! Barn-, kultur och utbildningsnämnden handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa