Ansökan om lov för skylt/ljusanordning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I ett område med detaljplan behöver du bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt eller ljusanordning. Motsvarande kan gälla utanför detaljplanelagt område, om kommunen har bestämt det i områdesbestämmelser. 

Denna e-tjänst är en förenklad version av ordinarie e-tjänst för bygglovspliktiga ansökningar och hanterar endast skylt eller ljusanordningar. 

 

Avgift

Vi tar ut en avgift för handläggning av din ansökan. Avgiften tas enligt kommunens fastställd taxa.

Ditt ärende handläggs i ett annat system

Obs! Miljö- och byggnämnden handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa