Ansökan om trygghetsboende

LÄS MER

Här kan du som är äldre eller har en funktionsnedsättning ansöka om trygghetsboende. Ansökan kan även fyllas i av anhörig, närstående eller kontaktperson för den sökande.

Trygghetsboende är ett samlingsnamn för ett antal boenden med god fysisk tillgänglighet för dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning. Några boenden ligger i markplan, andra har hiss i huset. Våra trygghetsboenden ser olika ut men alla har gemensamma utrymmen i någon form, exempelvis matsal eller sällskapsrum där hyresgäster kan träffas och umgås.

 Läs mer om trygghetboenden på kommunens webb

Följande behövs för e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. Skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa