Registrering av medelstor förbränningsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du registrera medelstor förbränningsanläggning enligt 21 § förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

Vad är en medelstor förbränningsanläggning?

Som medelstor förbränningsanläggning räknas en anläggning där den sammanlagda installerade effekten är 1 megawatt eller högre, men högst 50 megawatt.

Du som driver eller planerar att driva en medelstor förbränningsanläggning är skyldig att lämna underrättelse om den till miljö- och byggnämnden. En medelstor förbränningsanläggning får inte vara i drift utan att vara registrerad.

När ska anläggningen registreras?

Anläggningar som tagits i drift efter 20 december 2018 ska registreras direkt.
Anläggningar som tagits i drift före 20 december 2018 kan registreras senare. Som senast ska äldre anläggningar vara registrerade enligt följande:

  • Förbränningsanläggningar med effekt högre än 5 MW ska registreras senast den 1 januari 2024.
  • Förbränningsanläggningar med lägre effekt än 5 MW ska registreras senast den 1 januari 2029.

Ditt ärende handläggs i ett annat system

Obs! Miljö- och byggnämnden handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats.

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa