Borgerlig vigsel

LÄS MER

En borgerlig vigsel är en ceremoni utan religiösa inslag och vigselförrättaren är utsedd av länsstyrelsen. Vill ni gifta er borgerligt kan ni anmäla era önskemål via den här e-tjänsten.

När kommunens handläggare fått er anmälan kommer de att kontakta er för att gå igenom era önskemål. Vi kan inte garantera att vigseln kan genomföras enligt era inskickade önskemål. Ni kan endast önska datum om tidigast fem dagar.

Läs mer om borgerlig vigsel på kommunens webbplats

Kontakta Skatteverket i god tid innan vigseln

Före vigseln ska ni göra en hindersprövning för att kontrollera att det inte finns något hinder för äktenskap. Prövningen gör ni hos Skatteverket via telefon 0771-56 75 67 eller via deras webbplats.

Finns det inget hinder för äktenskap får ni blanketterna ”Intyg hindersprövning” och ”Intyg vigsel”. Intyget om hindersprövning gäller i fyra månader. Om någon av er inte är svensk medborgare måste ni kontakta Skatteverket för mer information.

De två intygen ska ni lämna till vigselförrättaren eller till handläggarna på Folkets hus, Ramselevägen 6 i Strömsund minst fem dagar innan vigseln.

Ni kan även skicka intygen med post till:
Strömsunds kommun

Folkets hus
Box 500
833 24 Strömsund

Följande behövs för e-tjänsten

  • Båda måste vara minst 18 år.
  • Lämna in de två intygen (hindersprövning och vigsel) senast fem dagar innan vigsel.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa