Anmäla installation av värmepumpsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Funderar du på att installera en ytvatten-, jord- eller bergvärmepump? Då ska du anmäla det till miljö- och byggavdelningen senast tre veckor innan du påbörjar installationen. Det är alltid den sökande som är ytterst ansvarig för de uppgifter som skickas in och du får inte påbörja arbetet innan du fått beslutet.

Läs mer om värmepumpar på kommunens webbplats

Du kan själv välja hur du vill göra anmälan. Välj mellan följande alternativ: 

Alternativ 1: Installatörer gör ansökan, sökanden signerar
Installatören fyller i alla uppgifter, sparar ärendet under steget "Sökanden" och överlåter det till den sökande. En länk skickas till sökandens mejladress som loggar in med BankID och fyller i sina egna uppgifter. När den sökande har signerat skickas ärendet in till kommunen.

Alternativ 2: Sökanden gör ansökan
Sökande anger alla uppgifter i anmälan, även frågorna som är riktade till installatör/borrfirma. 

Avgift

Vi tar ut en avgift för handläggning av din anmälan. Avgiften tas enligt kommunens fastställd taxa.

Din ansökan handläggs i ett annat system

Obs! Miljö- och byggnämnden handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa