Hjalmar Strömerskolan: Kontaktuppgift till elev och vårdnadshavare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Skolan behöver ha uppdaterade kontaktuppgifter till elever och vårdnadshavare. I den här e-tjänsten kan du lämna kontaktuppgifter till gymnasieskolan och ta ställning till om skolan får publicera namn, bild, film eller ljud på elev. 

Det finns en kontinuerlig kontakt mellan skolan, i första hand mentorn, och hemmet. Det är viktigt att även vårdnadshavaren tar kontakt med mentorn, när det finns anledning. Mentorns uppgift är att vara en länk mellan skolan och vårdnadshavare.

Obs! E-tjänsten kan inte användas om ni har skyddade personuppgifter, kontakta skolexpeditionen för en pappersblankett. 

Mer information om skolans kontakt med vårdnadshavare. 

 

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa