Underlag för avgiftsberäkning för avgiftsbelagda insatser inom vård och omsorg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du lämna in uppgift om inkomster, boendekostnader och eventuella merkostnader så att kommunen kan beräkna rätt avgift för dina beslutade insatser inom vård och omsorg.  

Det är frivilligt att lämna in uppgifter för avgiftsberäkning. Om du väljer att inte lämna uppgifterna kommer du att debiteras avgift enligt kommunens maxtaxa.

Uppgifterna kan lämnas av vårdtagare eller ställföreträdare.

Ditt ärende handläggs i ett annat system

Obs! Vård- och socialförvaltningen handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa