Ansökan om befrielse från grundavgift för obeboeliga hus

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om en byggnad bedöms vara otjänlig som bostad och inget kommunalt avfall uppkommer kan du ansöka om befrielse från grundavgiften. Befrielsen medges för maximalt fem år i taget .

Ansökan ska inges senast en månad före avsedd uppehållsperiod. För att styrka att huset är obeboeligt (förfallet) behöver bilder bifogas ansökan. Bilderna ska visa huset inifrån och dess omgivning utifrån.

 Mer information om grundavgiften för renhållning

Din ansökan handläggs i ett annat system

Obs! Teknik- och serviceförvaltning handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats.

Hämta dina företagsuppgifter

Om byggnaden ägs av ett företag kan du i e-tjänsten välja att hämta dina företagsuppgifter direkt från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Du kan även välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

 Läs mer på Bolagsverkets webbplats: Så här hämtas dina företagsuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa