Grävtillstånd offentlig mark

LÄS MER

Här länkar vi till Swecos externa e-tjänst där entreprenören ansöker om tillstånd  för att få gräva på offentlig mark. Entreprenören skickar in ansökan och kommunen debiterar en grävtillståndsavgift.

Ansök i god tid

Lämna in ansökan och TA-plan senast sju arbetsdagar före arbetets start. Både grävningstillstånd och TA-plan ska vara godkända av teknik- och serviceförvaltningen innan arbetet får starta.

Kommunens webbplats: Tillstånd för att gräva och schakta

Extern e-tjänst

Obs! När du klickar på "Starta e-tjänsten" öppnas ett nytt fönster och du lämnar denna webbplats. Om ett ärende skapas på webbplatsen som du länkas till, så kommer du inte kunna följa ditt ärende via våra Mina sidor. Du måste istället logga in i Swecos e-tjänst för att kunna följa ditt ärende, där finns också uppgifter om hur dina personuppgifter hanteras.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Obs! Extern e-tjänst