Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Innan du startar en livsmedelsverksamhet måste du registrera den hos miljö- och byggnämnden. Verksamheten får påbörjas 14 dagar efter det att anmälan har kommit in till myndigheten eller tidigare om kontrollmyndigheten har utfärdat ett registreringsbeslut. Efter att verksamheten har startat gör kontrollmyndigheten ett besök på plats.

Kontrollera om vissa åtgärder kräver bygglov

Observera att vissa åtgärder kräver bygglov, till exempel vid nybyggnation, tillbyggnad, ändrad användning av lokal, uppförande av skyltar och parkeringsplatser. För mer information kontakta miljö- och byggavdelningen på miljobygg@stromsund.se 

Planerar du att sälja tobak eller alkohol?

Om du planerar att sälja tobak eller alkohol i din verksamhet måste du göra en separat ansökan.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter direkt från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Du kan även välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.
Läs mer på Bolagsverkets webbplats: Så här hämtas dina företagsuppgifter.

Avgift för anmälan

Du betalar avgift enligt kommunens fastställda taxa.

Du behöver fylla i två e-tjänster för att anmälan ska vara komplett

Du behöver fylla två e-tjänster för att din anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet ska vara komplett.
Den andra e-tjänsten ”Underlag för riskklassificering av livsmedelsanläggning” hittar du här

Ditt ärende handläggs i ett annat system

Obs! Miljö- och byggnämnden handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa