Orosanmälan - misstanke om att barn, ungdom eller vuxen far illa

LÄS MER

Här kan du göra en orosanmälan för ett barn, en ungdom eller vuxen som du är orolig för. Det räcker att du misstänker någon form av missförhållande för att göra en anmälan. Anmälan ska alltid göras till samma kommun som personen är boende i.

Är det akut – ring 112

Ring 112 om det gäller en akut pågående situation där det är fara för liv. Skicka gärna in en orosanmälan efter samtalet. Om du är osäker på allvaret i situationen kan du ringa till socialtjänsten och prata med en socialsekreterare. Ring via socialtjänsten, 0670-163 20. Socialtjänsten hanterar alla orosanmälningar skyndsamt.

Vad händer sen du skickat in orosanmälan?

När socialtjänsten mottagit din anmälan gör de en bedömning av anmälans allvarlighetsgrad. Utifrån den gör de sedan en bedömning om de ska inleda en utredning. Socialtjänsten vidtar åtgärder utifrån utredningens utfall.

  • Om du har anmälningsskyldighet har du rätt att få veta om din anmälan lett vidare till en utredning.
  • Om du anmäler som privatperson får du inte återkoppling om vad som händer vidare i ärendet.

Mer information om orosanmälningar och anmälningsskyldighet hittar du här

Misstanke om att någon far illa på kommunens webbplats

Om anmälningsskyldighet på kommunens webbplats

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa