Ansökan / Anmälan om tillstånd för enskilt avlopp

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När du ska anlägga en ny avloppsanläggning eller göra ändringar på en befintlig anläggning måste du först lämna in en ansökan/anmälan och vänta på ett beslut innan du påbörjar arbetet.

Du får påbörja anläggningsarbeten när beslut om tillstånd vunnit laga kraft, vilket är tre veckor efter det att beslutet delgivits berörda parter. Du betalar avgift för ansökan/anmälan enligt kommunens fastställda taxa.

Arbetet måste vara klart inom fem år

Beslut om enskilt avlopp förfaller om byggandet av anläggningen inte är slutfört inom 5 år.

Läs mer om enskilt avlopp på kommunens webbplats

Ditt ärende handläggs i ett annat system

Obs! Miljö- och byggnämnden handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa