Vill du bli kontaktperson eller kontaktfamilj?

LÄS MER

Vård- och socialförvaltningen söker kontinuerligt nya kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Att vara kontaktperson eller kontaktfamilj är ett förtroendeuppdrag, inte ett arbete. Syftet är att stärka sociala kontakter och människors utveckling.

Det behövs ingen speciell utbildning eller kvalifikationer för att bli kontaktperson/kontaktfamilj, men bör:

  • ha en trygg och stabil livssituation
  • ha fyllt 18 år
  • respektera, tycka om och ha tid för andra människor
  • vara positiv till olika fritidsaktiviteter

Socialtjänsten kommer göra en utredning och bedömer om du är lämplig för uppdrag. De kommer bland annat titta på:

  • din livssituation, dina personliga förutsättningar och egenskaper
  • uppgifter från socialtjänstens register
  • uppgifter från Polisens misstanke- och belastningsregister

Viss ersättning utgår för uppdraget.

Mer information om vad det innebär att vara kontaktpersoner eller kontaktfamilj hittar du på kommunens webb

Ditt ärende handläggs i ett annat system

Obs! Socialnämnden handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Uppgifter om kontaktpersonen
  • Uppgifter om kontaktfamiljen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa