Ansökan om förhandsbesked

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För åtgärder som kräver bygglov kan du begära förhandsbesked hos miljö- och byggnämnden. Då prövar nämnden om platsen är lämplig att bygga på. Ett positivt förhandsbesked är ett bindande löfte att du kan söka bygglov på platsen.

I förhandsbeskedet behandlar nämnden i första hand frågan om de kan tillåta en viss åtgärd på en viss plats. Syftet är att du som planerar ett bygge ska kunna få ett bindande besked om platsen är lämplig innan du lägger ned kostnader på byggnadsprojektering och ritningar. Lantmäteriet kräver oftast ett positivt förhandsbesked innan de bildar nya fastigheter.

Avgiften för förhandsbeskedet debiterar vi dig enligt kommunens fastställda taxa.

Beskedet gäller i två år

Förhandsbeskedet från miljö- och byggnämnden gäller i två år. Om du inte lämnar in en bygglovsansökan inom dessa två år upphör förhandsbeskedet att gälla. Observera att du inte får börja åtgärden innan ansökan om bygglov är beviljad.

Avgift

Vi tar ut en avgift för handläggning av din ansökan. Avgiften tas enligt kommunens fastställd taxa.

Ditt ärende handläggs i ett annat system

Obs! Miljö- och byggnämnden handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa