Motion

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Det är endast ordinarie ledamot i kommunfullmäktige som får lämna in en motion. Är du ersättare i kommunfullmäktige får du bara lämna en motion när du tjänstgör som ordinarie ledamot.

En motion ska handla om kommunens verksamhet och ansvarsområde. Ett förslag som inte är ett ärende för kommunen kan fullmäktige avslå direkt.

Motioner ska beredas av kommunstyrelsen eller av den nämnd som har verksamhetsansvar för frågan.

De motioner som kommit in i tid kommer att skickas med i kallelsen. 

Ditt ärende handläggs i ett annat system

Obs! Kommunfullmäktige handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa