Inackorderingstillägg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som är folkbokförd i Strömsunds kommun kan ansöka om inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

  • Elev över 18 år ansöker själv genom att logga in med egen e-legitimation. 
  • Ansökan för elev under 18 år görs av vårdnadshavare. 

Villkor för att få stöd till inackordering: 

  • Du ska ha en sammanlagd bussrestid på över 2 timmar per dag.
  • Vara heltidsstuderande med rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen.
  • Vara förstahandsmottagen på den utbildning du går.
  • Vara inackorderad på studieorten och kunna styrka det med hyreskontrakt eller annat intyg.

Mer information om inackorderingstillägget finns på gymnasieskolans webb

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa