Val av slamtömningsintervall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Strömsunds kommuns föreskrift om avfallshantering innebär att du som fastighetsägare själv har möjlighet att bestämma hur ofta din enskilda avloppsanläggning skall tömmas. Du kan välja intervall på mellan ett till fem år. 

Viktigt att tänka på innan du väljer intervall!

Du som fastighetsägare ansvarar för skötsel och underhåll av din anläggning. Alla slamavskiljare behöver tömmas regelbundet. Vid permanentboende rekommenderas att slamavskiljaren töms minst en gång per år och vid fritidsboende minst vart annat år. 

 Läs mer om slam och latrin på vår webbplats

Hämta dina företagsuppgifter

Om byggnaden ägs av ett företag kan du i e-tjänsten välja att hämta dina företagsuppgifter direkt från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Du kan även välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

 Läs mer på Bolagsverkets webbplats: Så här hämtas dina företagsuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa