Befrielse från abonnemangsavgift för avfallshämtning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Endast fastighet som är beboelig men inte används under en sammanhängande tid om minst tolv (12) månader, och där inget hushållsavfall uppkommer, kan ansöka om befrielse från abonnemangsavgift.

Exempel på orsaker till befrielse

  • Vistelse utomlands
  • Huset används inte
  • Fritidshuset används inte
  • Fastigheten är till försäljning och används inte för bostadsändamål
  • Dödsbo

Befrielsen från abonnemangsavgift tidsbegränsas till maximalt fem (5) år i taget.

 Mer information om abonnemangsavgiften

Din ansökan handläggs i ett annat system

Obs! Teknik- och serviceförvaltning handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats.

Hämta dina företagsuppgifter

Om byggnaden ägs av ett företag kan du i e-tjänsten välja att hämta dina företagsuppgifter direkt från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Du kan även välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

 Läs mer på Bolagsverkets webbplats: Så här hämtas dina företagsuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa