Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du ska bygga nytt, bygga till, riva eller i vissa fall ändra en byggnad eller anläggning är det den här tjänsten du använder.  Miljö- och byggnämnden beslutar om bygg-, mark- och rivningslov. Tänk på att lämna in din ansökan i god tid! Vi får in flest ansökningar under våren och då är handläggningstiderna också som längst. 

Din ansökan måste vara komplett för att vi ska kunna handlägga ditt ärende. Förbered din ansökan genom att kontrollera vilka bestämmelser som finns i ditt område och ta fram de handlingar som du ska bifoga din ansökan.

Mer information om hur du söker bygglov hittar du på vår webbplats:

Bygglov i Strömsunds kommun

Åtgärder som du inte behöver bygglov för

Avgift

Vi tar ut en avgift för handläggning av din ansökan. Avgiften tas enligt kommunens fastställd taxa.

Ditt ärende handläggs i ett annat system

Obs! Miljö- och byggnämnden handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats.

Den här e-tjänsten kan överlåtas

Det innebär att du kan fylla i delar av e-tjänsten för någon annans räkning och sedan överlåta ärendet till fastighetsägaren/sökanden som får komplettera med sina kontaktuppgifter och skicka in.
Gör så här: Klicka på Spara i det övre högra hörnet och gå sedan "Mina sidor" och välj "Överlåt ärende".

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa