Bidrag för pensionärsverksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Föreningar som tillhör en etablerad pensionärsorganisation (SPF seniorerna, PRO eller SKPF) har rätt att söka verksamhetsbidrag. Ansökan ska vara inne senast 1 april varje år.

Föreningar som söker ska uppfylla följande:

  • Ska ha antagit stadgar, ha en demokratisk vald styrelse och ha verksamhet för pensionärer.
  • Ska ha minst tio medlemmar i åldern 65 år och äldre som är skrivna i kommunen.
  • Ska varje år skicka in kopia på verksamhets- och revisionsberättelse samt balansräkning till kultur- och fritidsavdelningen.
  • Föreningen ska tillhöra någon etablerad pensionärsorganisation (SPF seniorerna, PRO eller SKPF).

Läs mer om bidrag för pensionärsverksamhet på kommunens webb

Din ansökan handläggs i ett annat system

Obs! Kultur- och fritidsavdelningen handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa