Anmälan om uppehåll i slamtömning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att du ska kunna få uppehåll med slamtömningen ska

  • avloppet inte ha använts sedan sista tömningen
  • fastigheten förväntas vara obebodd i minst fem år

Miljö- och byggnämnden kan medge uppehåll för fem år. Med en ny anmälan går sedan uppehållet att förlänga med fem år i taget. Ansökan ska vara inlämnad senast sex veckor innan den avsedda uppehållsperioden.

Vill du ändra slamtömningsintervall istället? Använd e-tjänsten Val av slamtömningsintervall

Din ansökan handläggs i ett annat system

Obs! Miljö- och byggnämnden handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa