Ansökan om skolskjuts, läsåret 2024/2025 (grundskolan)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elever i förskoleklass och grundskola kan ha rätt till skolskjuts mellan hemmet och skolan. Vårdnadshavare måste lämna in en ny ansökan om skolskjuts för sina barn inför varje läsår.

Ansökningsperiod för skolskjuts från och med höstterminen 2024 är den 1 mars till 30 april. Beräknad handläggningstid är 3 månader.

Du kommer att få ditt beslut på "Mina sidor" i e-tjänsteplattformen i god tid innan skolstart. 

Läs mer om skolskjuts på vår webb

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa