Avfallsabonnemang för verksamheter och flerbostadshus

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kommunen inför matavfallsinsamling under hösten 2023. Den här e-tjänsten riktar sig till dig som äger flerbostadshus, bedriver verksamhet eller företräder en förening. Vi behöver veta hur många matavfallskärl ni behöver och hur ofta de ska tömmas.  

Du kan anmäla flera fastigheter/hämtställen i samma e-tjänst. Kärlen ingår i abonnemanget och kommunen kommer inte att ta ut någon tömningsavgift vid tömningen av matavfallskärlet, vilket innebär att det blir en lägre avfallskostnad när du sorterar ut matavfallet från restavfallet. 

Vi behöver era uppgifter senast 1 juni 2023.

 Läs mer om matavfall på kommunens webb

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter direkt från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Du kan även välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Läs mer på Bolagsverkets webbplats: Så här hämtas dina företagsuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa