Ansökan om dagliga elevresor, läsåret 22/23 (gymnasieskolan)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elever i gymnasieskolan har under vissa förutsättningar, rätt till fria dagliga resor mellan hem och skola, så kallade elevresor. Elevresor är gymnasieelevers dagliga resor mellan folkbokföringsadress och skola och ges i form av ett elevkort eller i vissa fall av kontantbidrag. Du som söker ska vara skriven i Strömsunds kommun.

Du har rätt till fria dagliga elevresor om du 

  • är under 20 år
  • är heltidsstuderande och har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen
  • går en utbildning som är minst åtta veckor
  • har dagliga resor till och från skolan
  • inte har inackorderingstillägg
  • har längre skolväg än sex kilometer.

Läs mer om fria dagliga elevresor på Hjalmar Strömerskolans webbplats

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa