Ansökan om hemtjänst, korttidsplats, särskilt boende samt stöd till anhöriga

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som behöver någon form av stöd eller service är välkommen att ansöka om insatser inom vård och omsorg, det finns många alternativ till stöd för att fortsätta leva så självständigt som möjligt. Enligt Socialtjänstlagen (SoL) kan du utforma din ansökan helt fritt.

De vanligast förekommande insatserna är:

  • Hemtjänst Service och personlig omvårdnad hemma i den egna i bostaden. Kommunen utför all hemtjänst i egen regi.
  • Korttidsplats är en tillfällig plats i särskilt boende. Den kan behövas för eftervård och fortsatt rehabilitering efter sjukhusvistelse. Korttidsplats kan också innebära avlastning för en anhörig som vårdar någon närstående. Korttidsplats kallas ibland sviktplats eller växelvård.
  • Särskilt boende (äldreboenden) ger service och omvårdnad till dig som är äldre och/eller har någon funktionsnedsättning och som har behov av särskilt stöd. Strömsunds driver alla särskilda boenden i egen regi.
  • Stöd till anhöriga kan ges på olika sätt. Stödet kan vara ett indirekt stöd genom en insats som den närstående får eller riktas direkt till dig som är  anhörig.

Läs mer om omsorg och stöd på kommunens webbplats

Om ansökan/anmälan

Du kan endast ansöka om insatser för egen del. Ansökan godkänner du med e-legitimation.

Du kan anmäla önskemål om insatser för någon annan, men inte vara anonym. Du bör själv prata med den det berör innan anmälan. En biståndshandläggare kommer senare att kontakta den de berör. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa