Ansökan om skolskjuts för elever i grundskolan, läsår 22/23

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elever i förskoleklass och grundskola kan ha rätt till skolskjuts mellan hemmet och skolan. Det beror på avståndet mellan bostaden och skolan, trafikförhållanden, eventuell funktionsnedsättning hos elev eller någon annan särskild omständighet.

 

Läs mer om skolskjuts på vår webb

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa