Ansökan om skolskjuts, läsåret 22/23 (grundskolan)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elever i förskoleklass och grundskola kan ha rätt till skolskjuts mellan hemmet och skolan. Det beror på avståndet mellan bostaden och skolan, trafikförhållanden, eventuell funktionsnedsättning hos elev eller någon annan särskild omständighet.

Inför höstterminen 2022 har kommunen infört ett nytt system för skolskjutsar. Det innebär att du som vårdnadshavare måste ansöka om skolskjuts till dina barn.

Läs mer om skolskjuts på vår webb

 

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa